Het nieuwe theorie-examen

Zo gaat het nieuwe theorie-examen

Stap 1: Aanmelden
Meld je aan bij de aanmeldzuil met je reserveringsnummer. Deze staat in de uitnodigingsbrief die je van ons hebt ontvangen.

1

Stap 2: Lockers
Leg je spullen in een locker. Behalve je ID-bewijs en je uitnodigingsbrief/ reserveringsnummer.

2

Stap 3: Wachtruimte en volgende stappen
Tot je aan de beurt bent voor je examen kun je plaatsnemen in de wachtruimte.  Op het oproepscherm verschijnt je reserveringsnummer met je status.
  • Aangemeld = je hebt je aangemeld
  • Spullen in locker = vergeet niet je spullen in de locker te leggen, je bent bijna aan de beurt.
  • Ga naar start examen = ga direct naar de balie: Start theorie-examen

3

Stap 4: Balie Start examen
Bij de balie Start theorie-examen wordt je ID-bewijs gecontroleerd en ontvang je je tafelnummer. Daarna ga je de examenzaal in.

4

Stap 5: Start examen
Je kunt plaats nemen op de plaats met het tafelnummer dat je bij de balie hebt ontvangen. Leg je ID-bewijs op je tafel en start met het invoeren van je reserveringsnummer. Hierna volgt een scherm waar je gevraagd wordt, je e-mailadres te bevestigen.
Volg daarna de instructies die op het scherm verschijnen.

5

Stap 6: Examen resultaat
Na het einde van het examen zie je meteen of je geslaagd bent of niet.

6Geslaagd                   7Gezakt

De bevestiging van de uitslag ontvang je ook digitaal op het aangegeven e-mailadres.
Stap 7: Terugkijken fout beantwoorde vragen
Nadat het resultaat van het examen bekend is, heb je korte tijd de mogelijkheid foutief beantwoorde vragen in te kijken. Klik op een vraagnummer en vervolgens kun je Volgende of Terug onderaan in scherm kiezen om meer vragen te bekijken. De tijd die je hiervoor hebt staat boven in beeld weergegeven.
Stap 8: Verlaat de examenzaal en haal je spullen uit de locker
Wijzigingen theorie-examen
Vanaf 1 november wordt het CBR theorie-examen voor de auto gewijzigd. Het auto theorie-examen bestaat dan niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Net zoals nu, moet je voor elk onderdeel een voldoende halen, om te slagen voor het gehele examen. Daarnaast krijg je vanaf november andere feedback met een vernieuwd uitslagformulier. Daarop staat een heldere uitleg over de examenonderwerpen en hoe goed je deze beheerst. Deze examenonderwerpen komen exact overeen met de onderwerpen in onze theorie-opleidingen.
Vanaf 15 oktober worden alle auto-leermiddelen omgezet naar de nieuwe onderwerpen en proefexamens.
Het auto theorie-examen krijgt drie examenonderdelen, namelijk: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Voor de onderdelen geldt het volgende:
  1. Gevaarherkenning: 25 vragen, waarvan 13 goed beantwoord moeten zijn, 8 seconden antwoordtijd per vraag.
  2. Kennis: 12 vragen, waarvan 10 goed beantwoord moeten zijn, 7 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.
  3. Inzicht: 28 vragen, waarvan 25 goed beantwoord moeten zijn, 15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.
Het uitslagformulier wordt aangepast. Voorheen kreeg je alleen het aantal fouten per onderwerp te zien. Op het nieuwe formulier wordt uitgelegd hoe goed je elk examenonderwerp beheerst. Dit uitslagformulier krijg je zowel na afloop van het examen op het scherm te zien als ook per e-mail toegezonden. Groen betekent dat je het onderwerp volledig beheerst. Geel betekent dat je het onderwerp wel voldoende beheerst, maar nog wel fouten maakt en rood betekent dat je het onderdeel onvoldoende beheerst.
Aan het einde van het CBR theorie-examen krijg je de fout beantwoorde vragen niet meer te zien en kun je ze niet meer nakijken. Uiteraard kun je dit bij de proefexamens van ons nog wel.
De examenonderwerpen zijn ook anders verwoord. De huidige 25 onderwerpen zijn anders ingedeeld en overzichtelijker samengevoegd tot in totaal acht examenonderwerpen. Dit zijn dezelfde onderwerpen als wij in onze auto theorie-opleidingen hanteren.